Materiał Rockfos® jest produkowany w procesie dekarbonizacji (wypalania w wysokiej temperaturze) naturalnej skały węglanowo-krzemionkowej (opoki). Rockfos® jest materiałem wysoce reaktywnym wobec fosforu, ponieważ zawiera znaczne ilości pierwiastków, takich jak: wapń, krzem, glin i żelazo.

Materiał ten ma granulację 2-5 mm i posiada porowatość na poziomie ponad 50%. Odczyn materiału Rockfos® jest zasadowy: jego pH wynosi 11-12. Powyższe właściwości sprawiają, że może on być stosowany jako materiał absorbcyjny do usuwania fosforu z wód i ścieków.

Materiał ten może być wykorzystany do budowy P-filtrów stosowanych do usuwania fosforu i zanieczyszczeń bakteriologicznych ze ścieków bytowych i przemysłowych.

Proces usuwania fosforu w P-filtrach wypełnionych materiałem Rockfos® przebiega w środowisku zasadowym, w którym jest on kumulowany na drodze sorpcji chemicznej i tworzy fosforany wapnia.

Materiał Rockfos®:

Firma Ceramika KUFEL jest jedynym producentem materiału Rockfos® w Polsce.