Malina, wiśnia, koper, czereśnia

Nawozi i poprawia właściwości gleby

IDEALNY DO STOSOWANIA
na glebach bardzo lekkich i lekkich, gdzie wapna palonego tlenkowego
się nie zaleca z uwagi na jego uboczny - szkodliwy wpływ na właściwości gleby i rośliny.


Zeoplon® łączy w sobie cechy wapna nawozowego oraz naturalnego minerału z grupy zeolitów. Produkt ten jest otrzymywany w wyniku prażenia i rozdrabniania, skały naturalnego pochodzenia pozyskiwanej mechanicznie ze złoża geologicznego opoki lekkiej. Skała ta to wapienno-krzemionkowa opoka charakteryzująca się podwyższoną zawartością wapnia (przekraczająca często 40% CaO) oraz bardzo wysoką porowatością. Zeoplon® wykazuje znaczącą zawartość strukturalnej krzemionki (ok. 36% SiO2) odkładającej się w złożu geologicznym w postaci osadu obumarłych okrzemek, gąbek krzemionkowych itp. W wyniku procesu rozdrabniania i prażenia skały wzrasta reaktywność wapnia zawartego w nawozie, jednak Zeoplon® nie wykazuje negatywnych cech wapna palonego w procesie odkwaszania gleb. Aktywny wapń uruchamia się z nawozu i wchodzi w reakcję z glebami stosunkowo wolno nie powodując charakterystycznych objawów ich czasowego przewapnowania. W związku z czym nadaje się do stosowania na glebach bardzo lekkich i lekkich, gdzie wapna palonego tlenkowego się nie zaleca z uwagi na jego uboczny - szkodliwy wpływ na właściwości gleby i rośliny.

Zeoplon® jako wapno nawozowe

Zgodnie z opinią IUNG-PIB w Puławach Zeoplon® zawiera co najmniej 35% CaO (zawartość gwarantowana przez producenta – Tabela 1), może być traktowany jako odmiana 06 wapna nawozowego niezawierającego magnezu i używany do odkwaszania gleb kwaśnych.

Tabela 1
Badane zawartości składników i cechy fizykochemiczne nawozu Wynik badania Wymagania jakościowe zgodnie z prawem
Zawartość wapniaw przeliczeniu na tlenek wapnia (CaO), 41,4 ± 2,9% (m/m) co najmniej 35
Odsiew na sicie o wymiarze boku oczek kwadratowych 2mm (odsiew na sucho) 51,6 ± 0,6 % (m/m) _
Przesiew przez sito o wymiarze boku oczek kwadratowych 0,5 mm (przesiew na sucho) 30,7 ± 0,4 % (m/m) _
Zawartość kadmu (Cd) <2,4 mg Cd na kg tlenku wapnia (CaO) najwyżej 8 mg Cd na kg tlenku wapnia (CaO)
Zawartość ołowiu (Pb) <12,1 mg Pb na kg tlenku wapnia (CaO) najwyżej 200 mg Pb na kg tlenku wapnia (CaO)

Zawiera także znacznie mniej niż przewidują dopuszczalne normy metali ciężkich kadmu i ołowiu. Zeoplon® może być stosowany na wszystkie gleby wymagające wapnowania oraz pod wszystkie rośliny uprawne niewymagające do swego rozwoju odczynu kwaśnego gleby. Jako wapno nawozowe odmiany 06 może być stosowany w powszechnie zalecanych dawkach (Tabela 2).

Tabela 2. Zalecane dawki zeoplonu do odkwaszania gleb w tonach/ha
Kategoria gleby Odczyn gleby – przedziały pH
Bardzo kwaśny Kwaśny Lekko kwaśny
< 4,1 4,1-4,5 4,6-5,0 5,1-5,5 5,6-6,0 6,1-6,5
Bardzo lekka 8,0 7,2 4,5 4,0 2,0
Lekka 8,5 6,5 5,0 4,0 2,5
Średnia 9,0 6,5 5,0 4,5 2,5
Ciężka 9,0 7,0 5,5 5,0 2,5

Zeoplon® jako środek poprawiający właściwości gleby

Zeoplon® to nawóz o specyficznych właściwościach:

Zeoplon® obok zdolności odkwaszających jest także środkiem polepszającym właściwości gleby oraz przeciwdziałającym negatywnemu działaniu szkodliwych substancji chemicznych. Ze względu na swoje właściwości fizykochemiczne, dużą porowatość oraz zdolności do wiązania wody i innych czynników chemicznych może być wykorzystywany do poprawy właściwości fizykochemicznych gleby. Szczególnie bardzo duża pojemność wodna jest cenną cechą zeoplonu (produkt ten jest w stanie związać ok. 750l wody / 1m3 nawozu, czyli ponad dwukrotnie więcej od ciężkich gleb). Przy czym związana przez ten produkt woda jest w znacznej części dostępna dla roślin.

Zeoplon® można stosować pod większość roślin uprawnych w celu poprawy pojemności wodnej i innych właściwości gleb. Rozsiewać go powierzchniowo za pomocą rozsiewacza lub ręcznie z zachowaniem zasad BHP. Przykładowe techniki wysiewu zeoplonu:

Perspektywiczne zastosowanie zeoplonu

Zeoplon® może znaleźć zastosowanie w uprawie roślin pod osłonami w warunkach intensywnego nawożenia i nawadniania. Może być wykorzystywany jako dodatek do podłoża lub jako czynnik zwiększający pojemność wodną gleb pod tunelami. Szczegółowe zalecenia w tym zakresie nie zostały jednak jeszcze opracowane w związku z czym wykorzystanie produktu w tym zakresie może być realizowane przez klienta na własną odpowiedzialność.